Veiligheidsvoorschriften worden bewust massaal genegeerd

Te hoge werkdruk en gemakzucht veroorzaken onveilige situaties

41% van de medewerkers op de werkvloer in de fabriek, de werkplaats of op een buitenlocatie geeft aan zich niet altijd aan de veiligheidsregels te houden. 35% geeft zelfs toe de veiligheidsvoorschriften weleens bewust te hebben genegeerd. Uit recent onderzoek van Manutan* blijkt dat veiligheidsvoorschriften onvoldoende worden nageleefd. “Dat is verontrustend”, stelt Jan Piet van Dijk, Director Operations Benelux en Veiligheidscoördinator bij Manutan. “Er moet nog veel verbeterd worden in de communicatie over veiligheid op de werkvloer.” 

Werkgever blijft verantwoordelijk 
Naast een te hoge werkdruk, wordt door de medewerkers die de veiligheidsvoorschriften bewust weleens negeren, vooral ook benadrukt dat deze voorschriften vaak onhandig zijn en belemmerend werken en daarom niet gehanteerd worden. “Heel begrijpelijk”, zegt Jan Piet.  

“Als het nut van de veiligheidsvoorschriften niet voldoende duidelijk is, gaan medewerkers ze als onnodig ervaren. Zeker wanneer onder tijdsdruk gewerkt wordt, schuift men voorschriften die tijd kosten makkelijker aan de kant.” Die gemakzucht kan tot tal van gevaarlijke situaties leiden. Maar liefst 47% van de medewerkers op de werkvloer geeft aan dat hoge werkdruk soms voor onveilige situaties zorgt. Bovendien verklaart 39% wel eens een fout gemaakt te hebben door vermoeidheid veroorzaakt door te lang doorwerken. “Hier ligt een belangrijke taak voor de werkgever”, vervolgt Jan Piet. “Op het moment dat de veiligheid in het gedrang komt, moet er actief worden ingegrepen. Enerzijds door ervoor te zorgen dat de werkdruk niet te hoog is, anderzijds door het belang van veiligheid veel duidelijker aan de orde te stellen. Uiteindelijk zijn de veiligheid op de werkvloer en het opvolgen van de voorschriften de verantwoordelijkheid van de werkgever.”

Meer openheid over risico’s van belang

73% van de medewerkers op de werkvloer geeft aan na te denken over mogelijke gevaren en 38% stelt dat onderschatting van risico’s ongevallen kan veroorzaken. “Een preventiemedewerker kan voorkomen dat onveilige situaties ontstaan en uit de hand lopen door risico’s zichtbaar te maken en adviezen te geven. Punt is wel dat er bij slechts 61% van de ondervraagden een preventiemedewerker aanwezig is”, stelt Jan Piet. “En dat 18% niet eens zeker weet of er überhaupt een preventiemedewerker is. Daarvoor te zorgen, is dus een belangrijke stap richting meer veiligheid. Maar daarmee ben je er nog niet. 38% van de medewerkers geeft aan gemaakte fouten lang niet altijd te rapporteren en 20% vindt het lastig een onveilige situatie te melden. Het bespreekbaar maken van mogelijke risico’s is dus belangrijk.”

Manutan werkt voor je, ook op het gebied van veiligheid

Jan Piet: “Wij hebben veel ervaring en kennis op het gebied van veiligheid waardoor we leidinggevenden, veiligheidsmedewerkers en werknemers goed kunnen adviseren. En dan hebben we het niet alleen over de juiste veiligheidsproducten, want die kent men meestal wel, maar ook over het bewust omgaan met alle aspecten van veiligheid. Onder het thema ‘Manutan werkt voor je’  ondersteunen we je op de werkvloer én in het kantoor om je nog veiliger te laten werken.”

*) Onderzoek in opdracht van Manutan onder 836 werknemers die betrokken zijn bij veiligheid in de kantooromgeving en op de werkvloer in fabrieken, werkplaatsen en op buitenlocaties in België.

Contacteer ons
Filip Van den Abeele Director Sales Operations Benelux, Manutan
Ward Vanhee Two cents
Filip Van den Abeele Director Sales Operations Benelux, Manutan
Ward Vanhee Two cents
Over Manutan

Manutan is onderdeel van de internationale Manutan Group, Europees marktleider op het gebied van bedrijfsbenodigdheden. De groep bestaat uit 25 dochtermaatschappijen in 17 Europese landen. Met ruim 2.000 medewerkers en ruim 200.000 verschillende artikelen worden meer dan 1.000.000 klanten bediend. De visie van de Manutan Group kenmerkt zich onder andere door het aangaan van warme, oprechte en persoonlijke relaties met klanten. ‘Ondernemen voor een betere wereld’ is het motto. In België en Nederland is Manutan de grootste leverancier van artikelen voor magazijn, werkplaats, terrein en kantoor. De artikelen worden via de website, het contactcenter en catalogi geleverd. Van intern transport & opslag tot gereedschappen en veiligheid. Ook levert Manutan advies en diensten in complete projectinrichtingen van o.a. magazijn en kantoorruimte, export service en efficiënte aankoopsystemen. www.manutan.be en www.manutan.be/blog

Manutan
Bergensesteenweg 1424,
1070 Brussel